Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdibek

29 Mayıs 2020

     Kale muhafızı. Berdibeg‘ler, Selçuklu döneminde görev icra etmişlerdi. Ermenice perti (=sur) ve Kürtçe ve Deylemice beg (=bey) sözlerinden oluşmaktadır. Berdibeg (=surları koruyan, sur veya kale muhafızı) unvanı,  bir kısım topluluklar tarafından berdibek şeklinde telaffuz edilmiştir. Ermenicedeki pert (=kale) veya perti (=sur) sözlerinin Kürt ve Deylemi telaffuzunda berdi şekline dönüştüğü ve yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. Ermenicedeki pert (=kale) sözünün Eski Kuzeybatı İran Dillerindeki part (=kayalık, dağlık sırt; göbek, karın kısmı) sözünden intikal ettiği anlaşılmaktadır. Berdibek, şahıs ad ve soyadı olarak görülmektedir. Beg sözünün kökeni için bkz. Bey.