Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Beren

25 Temmuz 2021

     Kadın adlarındandır. Aslı Farsça Peren’dir. Farsça Peren ‘ülker yıldızı’nın İranî topluluklardaki adıdır. Farsçada buna Pervin de denilmektedir. Beren adı Farsça Peren’den dönüştürülmüştür. Beren adını Moğollarda veya diğer iptidaî Orta Asya’da kavimlerinde aramanın nafile bir çaba olduğu görülüyor. Araplar bu yıldıza Süreyya diyorlar. Bu adın tarihsel kökleri de bulunuyor. Eski Mısır kralı Ptolemaios’un hanımı Eski Yunanca adıyla Berenikis idi. Antik Yunan mitolojisinde Berenis adıyla da anıldığı belirleniyor. Berenis anlatıldığına göre ipek gibi uzun sırma saçları ve güzelliğiyle ünlenmişti. Peren gökyüzünde bir takımyıldızın Farsça adıdır.