Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertan

24 Şubat 2022

     Erkek şahıs adlarındandır. Moğol hükümdarı Çinggiz (>Cengiz) Ḥan‘ın atalarından Bartan Ba’atur’dan kaynaklanmıştır. Cumhuriyet döneminde erkek şahıs adı olarak görülmüştür. Bartan Ba’atur, Bartan Ḥan veya Bartan Bağatur adlarıyla anılan hükümdar Moğol egemenidir. Bu adın ‘tümsek, tepecik, aşınmış kaya parçası’ karşılığındaki Moğolca bartag-a(n) sözüyle bağlantısı olabilir. Bertan adının Farsça/Kürtçe ber (=ön, önce, öncesi) ve Türkçe tan (=şafak) sözcükleriyle ilişkilendirilerek ‘şafak öncesi’ karşılığında açıklanması popüler bir halk etimolojisidir.