Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Beş

16 Ocak 2023

     Dörtten sonra gelen sayı adı. Altaylardaki ana halk birden beşe kadar saymasını biliyorlardı. Bir olasılıkla beşli sayı sistemini esas almış olabilirler. Beşli sayı sistemine göre son sayı olması nedeniyle Farsça ve Kürtçe bes (=yeter, yeterli) sözcüğüne istinaden beş sözcüğü kullanılmıştır. Hintçe base sözcüğü de ‘yeter, yeterli’ karşılığındadır. Bu bağlamda Kazakça ve Karakalpakça bes sözcüğü ‘beş’ karşılığındadır. Kıpçakça ile bağlantılı olan Nogaycada bes, Karaçaycada pes sözcükleri ‘beş’i ifade ediyor. Kaşgarlı’nın sözlüğünde bèş, Kıpçakça bēş, Tatarca ve Başkırtça biş, Uygurca ve Türkmence bäş, Azerice, Kırgızca ve Özbekçe beş.