Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Beşik

6 Eylül 2021

     Süt çocuklarının sallanarak uyutulduğu küçük karyola. Kaşgarlı’nın sözlüğünde béşik kelimesi yazılıdır. Özbekçe, Kırgızca ve Azerice beşik, Kazakça besik, Uygurca böşük, Tatarca bişik şekliyle ifade ediliyor. Türkmenler beşiğe yaygın olarak sallançak diyor. Kıpçakçada beşik, Karakalpakça besik ve Yakutçada bisik kelimesi bulunuyor. Osmanlıca üzerinden bir kısım Balkan Dillerine de aktarılmıştır. Bulgarca bešik ve Sırpça bèšika.