Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bevliye

11 Nisan 2021

     İdrar yolları ve böbrek hastalıkları bölümü; üroloji. Arapça bevl (=sidik, idrar, çiş) sözcüğüne dayanan Arapça bevli (=sidiğe dair) kelimesine aynı dildeki yer ve sahiplik bildiren –iyye ekinin eklenmesiyle oluşturulmuştur. Arapça Bevliyye, Türkçede bevliye şekliyle dile getirilmiş. Bir zamanlar bevliyeci denilen doktor zamanla ürolog diye ifade edilmiştir. Araplar ‘çok işeyen adam’a bevle veya bevvāl diyor. Bevvāl-i çeh-i zemzem (=zemzem kuyusuna işeyen adam) sözü bu bağlamda ünlüdür. Arapça habs-i bevl, Türkçede ‘çiş tutmak’ demektir.