Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Beyaz

8 Mart 2022

     Ak, kar renginde olan, kara/siyah karşıtı. Mecazen temiz, pak, iffetli; mukaddes, azize. Arapça beyāż (=ak, aklık, aydınlık; yumurta akı) sözünden. Arapça beyz (=yumurta) sözcüğüyle bağlantılıdır. Arapça beyḍā (çok beyaz) ve abyaḍ (=beyaz)  kelimeleri de telaffuz ediliyor. Bu bağlamda hilat-ı beyzā’ ‘beyaz kaftan’ karşılığındadır. Latince albus (=beyaz; mecazen parlak) sözü de aynı köktendir. Aynı dilde albulus (=beyazımsı) ve albēre (=beyaz olmak) sözleri de kullanılmıştır. Azericede sözcüğünün yanı sıra beyaz kelimesi de kullanılmaktadır. Beyaz,  kadın şahıs adlarındandır.