Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Beyit

9 Haziran 2024

     Şiir sanatında iki dizeden oluşan nazım şekli; önceleri ev, hane, mesken, ikametgâh, yerleşim yeri. Arapça beyt (=ev, hane, mesken; iki dizelik şiir) sözcüğünden. Aramice bēth (=ev, hane) sözcüğüyle bağlantılıdır. İbranice bayit (=ev, hane, mesken) sözcüğüyle aynı köktendir. Ayrıca İbranicede bir kısım yer adları bet sözcüğüyle tanımlanmaktadır: bet sefer (=okul), bet malon (=otel), bet kele (=hapishane) gibi. Bu sözcükler Akadca bîtum (=ev, hane, mesken, ikametgâh) sözcüğüne dayanmaktadır. Akadca bîtum ise aynı dildeki bîrtum (=kale, istihkâm) sözcüğüyle aynı köktendir. Bir olasılıkla bîrtum sözcüğündeki r harfinin düşürülerek telaffuz edilmesiyle bağlantılıdır. Bitlis ve Besni gibi birçok yer adının ön ekinde bu sözcüğü görmekteyiz. Kürtçe beyit, Farsça, Azerice, Uygurca, Kırgızca, Türkmence ve Rusça beyt, Özbekçe bäyt, Kazakça ve Başkırtça bäyit.