Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez

19 Ocak 2020

     Pamuk ya da ketenden yapılmış beyaz dokuma. Türlerine göre: Amerikan bezi, Şile bezi; kullanım alanlarına göre: Sofra bezi, sargı bezi, çocuk bezi, el bezi, tuval bezi, yelken bezi gibi çeşitler bulunmaktadır. Bezin ilk dokuma faaliyetleri merkezinin Küçük Asya’nın güneyindeki Menbic kenti ve mücavir alanı olduğunu sanıyorum. Bu yöre, tarihte ilk pamuk ekme alanlarındandır. Menbic adının da ‘pamuk’ sözüne dayandığı görüşündeyim. Bkz. Menbic Adı ve Tarihçesi/bilalaksoy.com.

     Bez sözü Akadca buşu, İbranice buş, Aramice ve Süryanice buz, Yunanca bussos, Arapça bezz diye bilinmektedir. Akadca ve Eski İbraniceye dek bir tarihselliğe sahiptir. Uygurca böz sözü Yunancadan intikal etmiş olabilir. Kıptice weez ve Ermenice behez sözleri de aynı kökenden kaynaklanmış olmalıdır. Kürtçe bez (=hayvanların iç yağı) ve pûşi (örtü, baş örtüsü) sözlerinin de yukarıdaki örneklerle bağlantılı olduğunu sanıyorum. Kürtçe pûşi, Akadca buşu ve İbranice buş’un farklı telaffuz şekli gibidir.Türkmence biz, Kazakça ve Kırgızca böz, Azerice bez, Özbekçe boz ve Rusça b’az sözleri de önceki örneklerle bağlantılıdır.