Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezirgân

20 Haziran 2021

     Tüccar, tacir. Farsça bāzār-gān (=tacir, tüccar) sözünden dönüşmüştür. Ayak bezirgânı ‘gezginci satıcı’dır. Bezirgân-başı (=tüccar vekili) sözü de kullanılıyor. Şemseddin Sami, bezirgân sözünün ‘efendi ve ağa’ karşılığında Yahudiler için telaffuz edildiğini aktarıyor. “Diken arasında bir gül açıldı / Bülbülüm bahçene ötmeğe geldim / Bezirgânım yüküm gevher satarım / Ali Pazarına dökmeğe geldim” (Pir Sultan Abdal). Bkz. Pazar.