Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bezmek

25 Mart 2024

     Bıkmak, usanmak, bizar olmak. Kıpçakça bez (=usanmak, bıkmak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Orta Çağ Türkçesindeki bez (=titremek, sıtmaya tutulmak) sözcüğüyle ilişkisi belirsizdir. Kıpçakça bez sözcüğü Pehlevice abēzār sözcüğüyle aynı kökten olabilir. Bkz. Bizar. Orta Çağ Türkçesindeki bez sözcüğü ise günümüzde Türkçeye yakın dillerde ‘sıtma’ karşılığında kullanılan sözcüklere dayanak olmuştur. Bu bağlamda, Kazakça ve Kırgızca bezgek, Tatarca ve Başkırtça bizgäk, Uygurca bäzgäk sözcükleri ‘sıtma’ karşılığındadır.