Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Biber

                                                                                                                  7 Ağustos 2019     

     Bir sebze türü olan biber sözcüğünün kökeni Sanskritçepippali’dir. Eski İran coğrafyasında ‘l‘ harfi yerine ‘r‘ harfi telaffuz ediliyordu. Sanskritçe pippali, İran coğrafyasında pippari şekline bürünüyor. Buna karşılık, biberden ilk kez söz eden İÖ. IV. yüzyılda Theophrates adlı botanik bilginidir. Theophrates, yazmış olduğu “Nebatat Tarihi”nde ilk kez piperi sözcüğünü ifade etmiştir. Yunanca bu sözcüğün Sanskritçedeki pippali sözcüğüyle bağlantılı olduğu sanılmaktadır. Macarca paprika ‘biber’ ve Yunanca piperia, piperi sözcükleri ‘biber’ karşılığındadır. Eski Hintçe pippali sözcüğünden kaynaklandığı bir varsayım olarak öne sürülmektedir. Latincede piper şekliyle mevcuttur. Baskçada da piper diye kullanılmaktadır. İbranice pilpel, Arapça filfil, Swahilice pilipili de aynı karşılıkta bilinmektedir. Avrupa Dillerine de Latince aracılığıyla yayılmıştır. İngilizce pepper, Almanca Pfeffer örneklerinde olduğu gibi. Bulgarca, Romence ve Arnavutça piper; Türkçe, Makedonca ve Sırpça biber, Flemenkçe peper, Danca peber, Fince pippuri, Lüksenburgca peffer, Slovence poper, Hırvatça papar, Galce pupur, Çekçe pepř, İtalyanca pepe, Zuluca ve Zosaca pepper, Fince pippuri, İsveççe peppar, Hollandaca peper, Katalanca pebre, Lehçe pieprz, İzlandaca pipar, İrlandaca piopar, Farsça filfil şeklinde belirtil mektedir. Şemseddin Sami, biberin Türkçesinin ıssı ot olduğunu, kırmızı bibere Arnavut biberi denildiğini aktarmaktadır. Biberin Türkçesi olan ıssı ot ifadesi Kürtçede isot şeklinde telaffuz edilmektedir. Aşkenaz Yahudilerinin Cermen kökenli Yidiş Dilinde fefer, Ermenicede pghpegh şeklinde dile getirilmektedir.

    Kırgızca ve Özbekçe murç, Türkmence burç, Tatarca borıç, Kazakça burış, Başkırtça boros birbiriyle ilişkilidir. Buna karşılık, Azerice bibär şekli Batı Dillerinden intikal etmiştir. Akadlılar bibere margûşum diyorlarmış. Biber karşılığında telaffuz edilen murç, burç gibi adlandırmaların Akadlılardan kalmış olması olasıdır. Sumerliler ise al-gazum diyorlardı. O halde biber, Sumerlilerden bu yana biliniyordu.