Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bıçak

4 Ocak 2024

     Kesme aleti. Orta Çağ Türkçesindeki biçek (=bıçak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük aynı çağdaki Türkçe bıç (=kesmek, biçmek) sözcüğünden kaynaklanıyor. Fiilden nesne adı türeten -ek son ekinden türetilmiştir. Bu sözcük bir kısım Slav Dillerine de farklı şekillerde intikal etmiştir. Farsçadaki pîçāḳ şekli Türkçeden alınmış olmalıdır. Türkçe bıçkı (=bir çeşit testere) sözcüğü de aynı kökene dayanmaktadır. Kıpçakça bıçaḳ, Ermenice buçak, Kırgızca bıçak, Azerice bıçag, Kazakça pışak, Uygurca piçak, Türkmence ve Tatarca pıçak, Özbek piçàḳ.