Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bidayet

12 Şubat 2023

     Başlangıç, başlama. Aynı karşılıktaki Arapça bedā’et sözünden. Arapça bed’an (=başlangıçta, ilkin) sözü de aynı köktendir. Aynı dilde bed (=başlama, başlayış) sözcüğünden kaynaklanıyor. İbranice bādāh (=yaratmak) sözüyle ilişkili olabilir.