Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bihter

15 Mart 2020

   En iyi, daha iyi, pek iyi, evlâ. Bihter sözü, kadın adı olarak kullanılmaktadır. Farsça bihten (=elemek, ayrıştırmak) sözünden kaynaklanmaktadır. Elenerek, ayrıştırılarak bir şeyin en iyileri ayıklanmış olur. Farsça bihte (=elekten ya da kalburdan geçirilmiş) sözü de bihten ile bağlantılıdır. Bu durumda, Farsça bih (=iyi, yeğ, evlâ) gövde söz konumundadır. Eski İranlılarda 120 senede bir 13 aylık sene bulunuyordu. Buna bihterek deniliyordu. Sonraları bu uygulamadan vaz geçilerek her dört yılda, bir gün fazlası (=sene-i kebise) uygulamasına geçilmiştir. Günümüzde her dört yılda bir şubat ayı 29 gün sayılırken, diğer üç yıldaki şubat ayları 28 gün olarak kabul edilmiştir.

    Farsça bih (=iyi, yeğ, evlâ) sözcüğüne, yine Farsçada ‘üstünlük’ belirten –ter edatı getirilerek bihter (=en iyi, yeğrek, daha iyi) denilmiştir. Farsça bihterîn (=en iyi, alâ, enfes), bihbud (=iyi olmak), biha (=güzellik, yakışıklılık) ve bih üftaden (=faydalı olmak, iyilikte bulunmak) sözleri de bulunmaktadır.

    Tacikçe beḥtar, Urduca biḥter, Hintçe behatar, Pencapça bihatar denilmektedir. Farsça bişter (=daha) sözü de bilinmektedir. Bihter karşılığında Kürtçede baştır, Arapçada ise efdâl (<fâdıl’dan türetilerek, faziletli, en üstün) denilmektedir.