Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bikes

26 Mayıs 2021

     Kimsesiz. Farsça bi- olumsuzluk eki (-sız, -siz) aynı dildeki kes (=kimse) sözcüğüyle birleşerek bi-kes (=kimsesiz) şekli türetilmiştir. Aynı söz Kürtçede bê-kes (=kimsesiz) biçiminde ifade edilmektedir. Farsça bîkesan ‘kimsesizler’, bîkesāne ‘kimsesizce, zavallıca’ diye biliniyor. “Garibim, bikesim himmet sizindir/ Ağlayı ağlayı Selman’a geldim.” (Pir Sultan Abdal).