Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bilezik

7 Ocak 2024

     Bileğe süs olsun diye takılan halka; süs veya gerekli olduğu için bir şeye geçirilen halka. Argoda kelepçeye bilezik deniliyor. Orta Çağ Türkçesindeki bilezük sözcüğünden. Kıpçakça bilezük veya bilezik, Azerice bilerzik, Kazakça ve Türkmence bilezik, Tatarca biläzik, Özbekçe bilägüzük, Uygurca biläyzük veya biläküzük, Kırgızca bilerik. Bilezik sözcüğünün Türkçe bilek ve yüzük sözcüklerinden türetildiği anlaşılmaktadır. Bilek-yüzük veya bilek-yüzüğü sözlerinden dönüşmüş olmalıdır. Bir kısım dillerde bilezik karşılığında kendi dillerinden karşılıklar olmakla birlikte bilezik veya benzeri sözcükler de yerleşmiştir. Ermenice, Bulgarca ve Arnavutça bilezik, Romence belezic, Arapça bilazîk, Macarca bilincs, Sırpça bilenzunka, Makedonca bezelik ve Yunanca pelezikkin gibi. Tunceli, Malatya ve Sivas yörelerinde bilerzik şekliyle karşılaşılıyor.