Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Billur

25 Aralık 2022

     Bir kısım madensel cisimlerin aldıkları geometrik durum, kristal; pek duru, saydam ve kesme cam ve bu camdan yapılmış şey; parlak, ışıklı. Aynı karşılıktaki Arapça billūr kelimesinden aktarılmıştır. Farsça bilūr sözcüğünden Arapçaya intikal etmiştir. Farsçaya Pehlevice bēlūr (=kristal) sözcüğünden gelmektedir. Eski Hintçe vāiḍūrya (=cam gibi parlak taş) sözüyle bağlantılı sanılıyor. Kadın şahıs adı olarak da kullanılmaktadır. Tacikçe bulūr, Arapça bellār (=kristal kap), Ermenice billor, Bulgarca bilyúr, Gürcüce brolis, Özbekçe ve Azerice billur, Tatarca bällür.