Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bimar

29 Aralık 2022

     Hasta. Farsça bîmār (=hasta) kelimesinden aktarılmıştır. Bu söz daha çok Osmanlı döneminde kullanılmıştır. ‘Hastahane’ karşılığında Farsça bîmār- ḫāne sözü de ifade edilmiştir.  Tıbbın sembolü yılandır. Bu olgu eski Mısır’ın Tep kentinin kapısında bulunan yılan motifiyle ilişkilidir. Farsça bî- (olumsuzluk ön eki) ile mar (=yılan) sözcüklerinden türetildiğini sandığımız bîmar (=yılansız) sözcüğü ‘hasta’ karşılığında ifade edilmiştir. “Kamu bîmârına cânân, deva-yı derd eder ihsan / Niçün kılmaz bana derman, beni bîmârı sanmaz mı?” (Fuzuli, 1483-1556). “Harâb-ı der gam oldu derûn-ı bîmârım / O gamzeler bu söze tercemânım olsa gerek” (Şeyh Galip, 1757-1799). Bkz. Tıp