Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bitter

9 Ocak 2023

     Bir tür acımsı içki; koyu renkli acımsı çikolata; bir çeşit ardıç rakısı. İngilizce bitter (=acı, sert, keskin) sözcüğünden. Almanca Bitter (=acı) sözcüğüyle bağlantılıdır.  Orta Çağ İngilizcesinde biter (=acı) sözcüğü kullanılmıştır. Ölü bir Cermen dili olan Gotça baitrs (=acı) sözcüğünden kaynaklanıyor. Orta Çağdaki Yukarı Almancada bittar (=acı) şekli telaffuz edilmiştir. Bir zamanlar İngilizcedeki bitan (=ısırmak) sözüyle ilişkilidir. Bu söz önceleri ‘ısırmak, keskin tat’ karşılığında idi. Zamanla ‘buruk tat’ olarak algılanmıştır. Hollandacada da bitter (=acı, keskin) şekliyle biliniyor.