Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Biye

1 Şubat 2024

     Giysilerin yaka, kol ve etek kenarlarına kendi kumaşından ya da başka kumaştan işlenen ince şerit. Fransızca biais (bie: ‘eğiklik, eğrilik; dolambaçlı yol; çapraz çizgi’) sözcüğünden. 1520’lerden bu yana bu sözcük Fransızcada aynı karşılıkta kullanılagelmiştir. Bir olasılıkla Eski Provençal Dilinden Fransızcaya geçmiştir. Fransızca biaiser (=hileli veya dolambaçlı yollara başvurmak) yüklemiyle aynı köktendir. Vulgar Latince ebigassius sözcüğü aracılığıyla Yunanca epikarsios (=enine çapraz) sözcüğüne dayandırılmaktadır. Ayrıca Eski Yunanca enkársios (=eğik, yanlamasına çapraz, enine) sözcüğü de biliniyor. Yunanca epi (=üzerinde, üzeri) ve karsios (=eğik) sözcükleriyle ilişkilendirilmektedir.