Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Biyonik

1 Şubat 2024

     Biyoloji ve elektroniğe ilişkin, dirim kurgusal; canlıların fiziksel hareketlerini taklit edebilen elektronik aygıtların üretimiyle ilgili bilim dalı; herhangi bir organın işlevlerinin benzerini gerçekleştiren elektronik cihaz. Aynı karşılıktaki Fransızca bionique (biyonik) sözcüğünden. İlk kez 1958’de Amerikalı mühendis Jack Ellwood Steele (1924-2009) tarafından bionics terimi kullanıldı. Bu sözcük İngilizce bio-elektronic sözcüğünden türetilmiştir. Eski Yunanca bios (=hayat, ömür) ve İngilizce electronic (=elektrona ilişkin) sözcüklerinden kaynaklanıyor. İngilizce Electronic sözcüğü aynı dilde electron ve Yunancada aidiyet belirten -ik ekine dayanan İngilizce -ic son ekinden kaynaklanıyor.