Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bizar

25 Mart 2024

     Bıkmış, usanmış, bezgin, tedirgin. Aynı karşılıktaki Farsça bîzār sözcüğünden. Kürtçe bêzar (=usanma, bıkma) sözcüğü de aynı köktendir. Türkmence bîzār bolmak, Uygurca bizar bolmak, Özbekçe bezàr bolmàk sözleri ‘bıkmak’ karşılığındadır. Türkçede bu sözler bizar olmak şekliyle biliniyor. Farsça bîzār sözcüğü bî- olumsuzluk ön ekiyle ve zār (=yer) sözcüğünden oluşarak ‘yersiz, yurtsuz, yerinden yurdundan ayrı düşmüş; mecazen usanmış, bıkmış’ karşılığında ifade edilmiştir. Pehlevice aynı karşılıktaki abēzār sözcüğüne dayanmaktadır.