Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Böbrek

22 Aralık 2022

     Kandaki zararlı maddeleri süzüp idrar olarak salan vücudun iki tarafında bulunan organlardan her biri. Orta Çağda Türkçede kullanılan bögür (=böbrek) sözcüğünden gelmektedir. Zamanla küçültme eki olan -ek son ekini alarak bögürek’ten böbrek biçimini almıştır. Öte yanda bögür (=böbrek) sözcüğü çok sonraları vücudun kaburga ile kalça arasındaki bölümünü ifade eder olmuştur. Orta Çağdaki bögür sözü böğür şekline dönüşmüştür. Moğolcada böger-e (=böbrek) şekliyle yer etmiştir. Aynı kökten Moğolca bögerele (=iğdiş etmek) yüklemi de kullanılıyor. Kazakça büyrek, Kırgızca böyrök, Azerice böyräk, Başkırtça böyör, Tatarca böyir, Türkmence bövrek, Uygurca böräk, Özbekçe büyräk.