Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Boğa

5 Eylül 2021

     Damızlık erkek sığır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde boka (=boğa) şekliyle yer etmiştir. Aynı sözlükte ‘boğalanmak, boğa olmak’ karşılığında bokat veya bokadh sözleri bulunuyor. Mançuca buga, Moğolca buh veya buha, Macarca bika, Almanca boc, Rusça byk, bık, bik veya bugay, Belarusça, Çekçe ve Slovakça byk,  Bulgarca, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça bik, biçimleri ifade ediliyor. Anglo-Saksoncada bucca ‘dağ keçisi’dir. Sanskritçe bukka (=erkek keçi, teke) sözüyle bağlantılıdır. Kazakça, Kırgızca ve Uygurca buka, Özbekçe buḳa, Türkmence ve Azerice buğa