Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bohça

5 Eylül 2021

     İçine giysi vb. şeyler konulan ve bağlanan dört köşe kumaş parçası. Kaşgarlı sözlüğünde boğ (=bohça, boğ, eşya konan heybe) sözcüğü bulunuyor. Bu sözcüğün Türkçe boğ (=boğmak) sözcüğüyle ilişkilidir. Dört köşe kumaş parçası köşelerinden ikişer ikişer sıkıca bağlandığından ‘boğmak’ yükleminin kökü olan boğ sözcüğüyle bağlantılı olmalıdır. Bohça sözcüğünün Kürtçe buk (=gelin) sözcüğüne -çe eklenerek türetilmiş olduğuna dair görüşler halk etimolojisidir ve yakıştırmadır. Farsça ve Kürtçede boḥçe, Arapçada būkca şekliyle yer etmiştir. Türkmence bukca, Uygurca boḥça, Özbekçe boğçä, Kırgızca bokço, Kazakça bokşa ve Azerice boğça.