Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohça

5 Eylül 2021

     İçine giysi vb. şeyler konulan ve bağlanan dört köşe kumaş parçası. Kaşgarlı sözlüğünde boğ (=bohça, boğ, eşya konan heybe) sözü bulunuyor. Bu sözün Türkçe boğ (=boğmak) kelimesiyle ilişkili olduğu kanısındayım. Dört köşe kumaş parçası köşelerinden ikişer ikişer sıkıca bağlandığından ‘boğmak’ yükleminin kökü olan boğ sözcüğüyle bağlantılı olmalıdır. Farsça ve Kürtçede boḥçe, Arapçada būkca şekliyle yer etmiştir. Türkmence bukca, Uygurca boḥça, Özbekçe boğçä, Kırgızca bokço, Kazakça bokşa ve Azerice boğça.