Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bohem

16 Mart 2023

     Yarınını düşünmeksizin tasasız ve derbeder yaşantısı olan yaygın olarak edebiyat ve sanat çevrelerine mensup kimse. Fransızca bohème (=derbeder) sözünden. Bohemya adına dayanmaktadır. Bohemya bir zamanlar bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırları içinde yer almıştır. Bohem adındaki -hem son eki ‘ev, mesken; köy’ karşılığındaki Proto-Germence haimaz (=ev, mesken), Orta Hollandaca heem ve Orta Frizce hem (=ev, köy) ile ilişkilidir. Eski Bohemya ülkesine Kelt halkı yerleşmiştir. Bohem adındaki Bo- ön eki ise bir olasılıkla Keltleri ifade eden Boii veya Kelt Dilinde ya da Germencede boia (=savaşçılar) sözüyle ilişkilidir. İngilizce Bohemian, Almanca Bohemien, İtalyanca Boemo, İspanyolca bohemio, Portekizce boêmio, Romence Boem, İsveççe Bohemisk, Norveççe Bohemsk, Hollandaca bohemien.