Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bön

26 Ocak 2023

     Aptal, salak, ahmak, bunak, budala avanak. Türkçe bön sözcüğü Çince bèn (=salak, aptal, ahmak, bön, enayi) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bön sözcüğü Türkçede XV. ve XVI. yüzyıllardan itibaren yaygın olarak kullanılmıştır. O nedenle Kürtçe bom (=aptal, ahmak) sözcüğüyle ilişkisi göz ardı edilemez. Kıpçakça bön (=saf adam, budala, şaşkın) sözü biliniyor. Kıpçakçada aynı sözcük mon şekliyle de kullanılmıştır. ‘Kusur’ veya ‘sakatlık’ karşılığındaki Kırgızca mün ve Kazakça min sözcükleriyle ilişkisi belirsizdir. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki bönğ (=iri yarı, yoğun, obur) ve munğ (=sıkıntı, mihnet) sözcüklerinden kaynaklanmış olması güçtür. Gürcü kroniklerindeki Bunturki sözündeki bun sözcüğü aynı açıdan ifade edilmiş gibidir. Çin kroniklerindeki Tü-kü-mön sözündeki mön son ekiyle münasebeti açık değildir. Bulgarca bön ve Sırpça bena sözcükleri ‘aptal, budala, kalın kafalı, salak’ karşılığındadır. Türkçe bun (<bung/mung: ‘sefalet, keder’) sözcüğüyle ilişkisinden söz edilemez. Azeri kaynaklarında ‘baykuş’ karşılığıyla belirtilen Bumin Kağan (<Bumın Kagan) adıyla münasebeti de belirsizdir.