Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bone

17 Nisan 2022

     Kumaştan yapılmış olan bir tür başlık. Fransızca bonnet (bone: ‘külâh, başlık, hotoz, takke’) kelimesinden aktarılmıştır. Orta Çağ Latincesinde ‘bir tür kumaş’ karşılığında bonitum veya bonetum kelimesine dayanmaktadır. Aynı çağda Fransızcada bonet (=bir tür başlık) sözcüğü de kullanılmıştır. Geç Latince abonnis ‘bir tür şapka’ demekti. Bir olasılıkla Germen/Cermen kaynağından geldiği sanılıyor. İngilizce bonnet, Portekizce boné.