Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bor

22 Kasım 2020

     Açık kahverengi ile kül rengine yakın renkte olan. Kürtçe bor (=boz, gri) sözüyle ilişkilidir. Moğolca bor (=külrengi, kahverengi), Farsça mor (=külrengine benzer kahverengi: mor koyun), Afganca bor (=külrengi veya açık kahverengi), Kırgızca boru (=kül renginde olan at) sözleri Kürtçedeki bor (=gri, boz) kelimesiyle bağlantılıdır. Aynı dilde gayê boro (=bor öküz, gri veya boz renkli öküz) sözü de kullanılıyor. Kırgızcada boz (=gri) kelimesi de telaffuz ediliyor. Türkçede ifade edilen mor koyun sözü Türkçedeki mor rengini değil Farsça mor (=açık kahverengi veya kül rengi) kelimesini belirtmektedir. Türkçe mor menekşe sözü ise Türkçedeki mor rengine işaret etmektedir.