Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Borç

29 Mayıs 2021

     Geri verilmek üzere alınan para veya başka eşya. Mecazen birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe. Aryen bir topluluk olan Soğdların dilindeki porç (=ödenmesi gereken şey) sözünden alınmadır. Uygurca borç, Tatarca burıç, Kazakça borış, Başkırtça burıs, Azerice ve Kürtçe borc şekliyle ifade ediliyor. Türkçeye yakın dillerde Soğdcadan alınan porç sözünün farklı şekillere dönüştürüldüğü görülmektedir. Ancak, adı geçen dillerde borç karşılığında karz veya karız sözlerinin de kullanıldığı belirleniyor. Bu sözlerin Türkçenin kendine özgü kelimeleri olması mümkündür.