Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Borda

16 Şubat 2024

   BORDA (I)  Gemi veya kayığın su üstünde kalan bölümünün yanı, alabanda karşıtı. İtalyanca bordo (=gemi kenarı; kıyı, kenar) sözcüğünden. Fransızca bord (=kenar, kıyı) sözcüğüyle eş kökenlidir. İtalyanca bordura (=kenar şeridi, bordür) sözcüğü de aynı köktendir. Bu sözcük Germen kökenlidir.

   BORDA (II)  İki kanatlı büyük kapı; sokak kapısı. Yunanca pórta (=kapı) sözcüğünden. Bu sözcük Latince porta (=kapı, dışarı çıkılacak yer) sözcüğüne dayanmaktadır. Fransızcada aynı karşılıkta porte sözcüğü kullanılıyor. İtalyanca ve Portekizce porta, İspanyolca puerta veya porton. Türkçede ‘Rum köylülerinin ev kapısı’ karşılığında porta biçimi de ifade edilmiştir.