Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Brokar

7 Aralık 2023

     Sırma veya simle kabartmalı işlenmiş olan bir tür ipekli kumaş. Aynı karşılıktaki Fransızca brocart (brokar) sözcüğünden. Bu sözcük İtalyanca broccato (=kabartmalı kumaş) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük İtalyanca broccare (=çivilerle sabitlemek, kabarmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince brocco (=küçük çivi) ve broccus (=çıkıntılı, sivri uçlu) sözcüklerinden kaynaklanmıştır. İspanyolcada broca (=matkap, delgi, burgu) sözcüğü de aynı köktendir.