Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bronkoskopi

30 Kasım 2023

     Soluk borusu ve bronşların içini görselleştiren endoskopik teknik. Bu sözcüğün bron ön eki Fransızca bronche (bronş: ‘nefes borusu ana dalları’) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Eski Yunanca brónḥos (=yutak ve nefes borusu) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Skopi sözcüğü ise Fransızca birleşik sözcüklerde görülen scope (=gösteren, gözetleyen) sözcüğüyle ilişkilidir. Bu sözcük Eski Yunanca skopéō (=gözetlemek, izlemek) yüklemine dayanmaktadır. Latinceye scopium (=gözlemlemek, incelemek) şekliyle yerleşmiştir. Yunanca skopein ‘bakmak, incelemek’ karşılığındadır. İngilizce bronchoscopy, Fransızca bronchoscopie, Almanca Bronchoskopie, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce broncoscopia, Hollandaca bronchoscopie, Romence bronhoscopie.