Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bröve

29 Aralık 2023

     Bir kimsenin herhangi bir işi yapabileceğine ilişkin yeterlilik belgesi, pilotluk için gerekli belge. Fransızca brevet (bröve: ‘sertifika, yeterlilik belgesi, şehadetname’) sözcüğünden. Bu sözcük Fransızca breveter (=sertifika vermek) yüklemiyle bağlantılıdır. ‘Kısa’ karşılığındaki Fransızca bref ya da brève sözcükleriyle aynı köktendir. Orta Çağ Fransızcasındaki brievet (=not, kâğıt parçası, mektup) sözcüğüyle ilişkilidir. İtalyanca brevetto (=sertifika) sözcüğünden aktarılmış olabilir. İtalyanca brevettare (=sertifika vermek) yüklemiyle ilişkilidir. Latince praevertere (=tercih etmek, üstün gelmek) yükleminden kaynaklanmıştır. Bu yüklem Latincede öncelik belirten prae- ön ekiyle vertere (=alıp vermek, değiştirmek, isnat etmek, dönüştürmek) yükleminden türetilmiştir. Romence brevet.