Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Budak

6 Eylül 2021

     Ağaç sürgünü.  Orta Çağda Türkçede butak şekliyle biliniyordu. Kaşgarlı da bu sözü aktarmış. Batakla ‘budamak’, butan ‘budanmak’, butaklan ‘budaklanmak’, butıkla ‘budamak’tır. Kürtçe put kırın ‘budamak, yolmak’tır. Latince puto ‘gereksiz dalları atmak’ karşılığındadır. Uygurca putak, Türkmence pūdak, Kazakça ve Kırgızca butak, Azerice budag, Özbekçe butāḳ. Bir kısım yörelerdeki budak soyadlı aileler Medlerin Budan soyuna mensupturlar. Budak, erkek şahıs adlarındandır.