Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Budun

2 Nisan 2022

     Kavim; ulus, millet. Orta Çağ Türkçesindeki bod (=vücut; boy, kabile) sözcüğüne yapım eki olan -un eklenerek türetilmiştir. Orta Çağ Türkçesinde bodun (=halk) sözü telaffuz edilmiştir. Bugünkü budun şekli eski bodun sözünden kalmadır.