Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bukağı

7 Şubat 2024

     Ağır cezalıların ayağına vurulan pranga benzeri demir halka, köstek. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki buķaġu (=hırsızların ellerine vurulan kelepçe) sözcüğünden geliyor. Orta Çağ Türkçesindeki buk (=bükmek, kıvırmak) sözcüğüyle ilişkili varsayılmakla birlikte aynı çağdaki buķa (=boğa) sözcüğüyle bağlantılı gibidir.