Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgur

26 Şubat 2022

     Kaynatılıp kurutulduktan sonra kabuğu çıkarılıp kırılan buğday. Kürtçe bulḥur sözüyle bağlantılıdır. Bu sözün Kürtçe pur (=çok) ve hur (=küçük, ufak) sözcüklerinden türetilmiş olması olasıdır. Kürtçe hur (=küçük) sözcüğü Sumerce ḥuru (=küçük) sözcüğü ile bağlantılıdır. Purhur veya pırhur zamanla bulḥur veya bılğur şekillerine bürünmüştür. Farsça bulgur biçimi Türkçede de yer etmiştir. Ancak, Farsçada burgol biçimi de görülüyor. Şemseddin Sami bu kelimenin aslının burgul olduğunu aktarmaktadır. Gürcüce burgul, Arapça burğul, Yunanca pligoúri, Hintçe balagar, Peştuca bulkur, Özbekçe bulgor, Kazakça, Kırgızca, Tacikçe, Urduca ve Rusça bulgur, Ukraynaca bulhur, Ermenice blghur, Tamilce pulkūr.