Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Son Eklenenler

 

 

 

 

 

 

Bulut

25 Şubat 2022

     Atmosferde zerreciklerinden oluşan yığın. Orta Çağ Türkçesinde aynı karşılıktaki bulıt sözünden intikal etmiştir. Bu sözün sonundaki -ıt ekinin çoğul eki olduğu sanılıyor. Aynı çağda Türkçe bula (=pişirmek) ve bulath/bulat (=tencere buğusunda pişirmek) sözleriyle aynı köktendir. Bir olasılıkla Aynı devirdeki Türkçe bulaḳ (=kaynak, çeşme, pınar, ark) sözüyle de ilişkilidir. Tatarca bolıt, Kırgızca, Türkmence, Özbekçe ve Uygurca bulut, Kazakça bult, Başkırtça bolot ve Azerice bulud.