Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bumbar

17 Ağustos 2020

     Bağırsak içine bulgur, pirinç ve kiminde kıyma ilavesiyle pişirilip hazırlanan yemek. Kürtçe bumbar sözü hem bağırsak hem de bağırsak doldurularak yapılan yemeği ifade etmektedir. Bir kısım Kürt diyalektlerinde buna lumbar da deniliyor. Aynı dilde mumar sözü ise ‘bağırsak şeridi’ veya ‘tenya’ karşılığındadır. XVI. yüzyıl Batı kaynaklarında Kürtçeden alınan bumbar sözü bombar (=bağırsak) şekliyle kaydedilmiştir. Kürtçede bimbar şekli de görülmektedir. Bumbar sözü, Kürtçeden Türkçeye geçerek yaygın şekilde mumbar diye telaffuz edilmiş. Osmanlı dönemi kaynaklarında genellikle mumbar şekli yazılmıştır. Türkçe üzerinden bir kısım Balkan dillerine de intikal etmiştir. Bulgarca bumbár ve Sırpça bùmbar sözleri bu açıdan örneklenebilir. Farsça mubār (=sosis) sözcüğü de aynı kökten olabilir.