Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bumin

30 Mayıs 2024

     Erkek şahıs adlarındandır. I.Göktürk devletinin kurucusu Bumin Kağan’ın adından. Eski Farsça bum (=ülke, vatan, toprak, tabiat; makam) sözcüğüne dayanıyor. Pehlevicede būm, Avestaca bûmi, Sanskritçede bhûmi şekliyle mevcuttur. Eski Farsça bum ve aynı dilde nispet eki olan -in ekiyle türetilmiş gibidir. Bkz. Kağan.