Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bunak

12 Haziran 2024

     Bunamış, algılama düzeyi düşmüş olan kimse. Orta Çağ Türkçesindeki munğ (=sıkıntı, ızdırap; bun, mihnet, bir tür hastalık) sözcüğüne dayanmaktadır. Kıpçakça mun (=bunamak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Anadolu Türkçesindeki bunamak sözü de aynı köktendir. Bunak sözcüğü bun sözcüğüne -ak (<gak) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcüklerin Çince bèn (=aptal, bön, salak, ahmak) sözcüğüyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Kürtçe bom veya bum; Bulgarca bön ve Sırpça bena sözcükleri de aynı karşılıkta biliniyor. Bkz. Bön.