Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bünyamin

7 Eylül 2019

      Yahudilerin dinsel önderi Hz. Yakub’un en küçük oğlu ve Hz. Yusuf’un kardeşi olan Benyamin’in adından dönüşmüştür. İbranice ben (oğul/oğlu) Arapçada bin (oğul/oğlu) şekline bürünmüştür. İbranice yamin (uğurlu, sağlıklı, talihli, şanslı, bahtlı; sağ) sözcüğü Arapçada yemîn şekliyle yaklaşık aynı karşılıklarda ifade edilmiştir. Tarihte bilinen ilk Benyamin adının ‘uğurlu oğul’ demek olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Yakub’un ve eşinin ilerleyen yaşına karşın beklenmedik bir çocuk aileye uğur getirmiştir. Bu nedenle, Benyamin adının verildiği sonucuna varıyoruz.  İbranice Benyamin adı, Arapçada Binyamin ve Türkçede Bünyamin olarak dile getirilmiştir. Dünyanın dört bir yanına yayılan bu adın farklı şekillerde telaffuz edildiği görülmektedir.

     İngilizce Benjamin adı Latince, Kürtçe ve Kırgızcada da aynı şekilde yer almaktadır. Rusça Veniamin, Moğolca Byenijamin, Çince Běnjiéming, Kazakça Bendjamin, Somalice Benyaamiin, Farsça Benyamin, Macarca Benjámin, Urduca Benyamin, Hintçe bainyamin/Benjaaamin, Malayalam Dilinde Ben’yāmin, Tacikçe Binjomin, Gürcüce Benjamini/Beniamini, Svahilice Benyamini, Pencapça Beni’a mina/Bainjamina diye bilinmektedir.