Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Burç

11 Şubat 2024

     Kale duvarları üzerindeki kale çıkıntıları; Zodyak üzerindeki on iki takımyıldızından her biri. Arapça burc (=kule) sözcüğünden. Bu sözcük aynı karşılıktaki Süryanice burga sözcüğüyle bağlantılıdır. XIX. yüzyıl ortalarında Amerikan İngilizcesi konuşma dilinde kullanılan burg (=şehir, kent, kasaba) sözcüğüyle aynı köktendir. Orta Çağ İngilizcesinde burg sözcüğü biliniyor. Proto-Germencedeki burh sözcüğüne dayanmaktadır. Orta Çağ Frizcesindeki burich (=kale, şehir), aynı çağdaki Norsçada borg (=duvar, kale) ve Yüksek Almancada burg (=müstahkem yapı, kale) şekilleri görülüyor. Avrupa’dda birçok kent veya kasaba adlarının -burg son ekinden oluştuğu görülmektedir. Arapçadaki g/c dönüşümüne uygun olarak burg biçiminin bu dilde burc şekline dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu sözcüklerin kökeninin Eski Yunanca pýrgos (=kule, kulelerle yapılmış sur) sözcüğüdür. Bu sözcük aynı dildeki pyrgóō (=kulelerle güçlendirmek, tahkim etmek) yüklemiyle bağlantılıdır.