Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Son Eklenenler

 

 

 

 

 

 

Burçak

12 Şubat 2022

     Baklagillerden taneleri hayvan yemi olarak kullanılan bir bitki. Kaşgarlı’nın sözlüğünde belirtilen burçak kelimesinden. Orta Çağda Türkçede kullanılmıştır. Tanelerinin üzerindeki uzun telleri/kılları nedeniyle aynı çağda Türkçede de telaffuz edilen pürçek (=perçem, kâkül) sözüyle bağlantılı olabilir. Pürçek sözü bürçek şekliyle de biliniyordu. Kürtçe pırç (=kıl, saç teli) sözcüğüyle bağlantılı bulunuyor. Türkçeye yakın dillerin bir kısmında ‘nohut’ karşılığında bilinmektedir. Bu açıdan Başkırtça borsak ve Tatarca borçak ‘nohut’u ifade etmektedir. Buna karşılık ‘bezelye’ karşılığında Kırgızca burçak, Kazakça burşak, Uygurca poçak sözleri ifade ediliyor. Moğolca burçag, ‘burçak, bezelye ve fasulye’yi dile getiriyor. Kırgızlar ‘fasulye’ye de būrçak diyorlar. Burçak adının Türkçe bur (=koku) ve -çak (=küçültme eki) sözcüklerinden oluştuğunu sanmıyorum. Burçak ve nohut gibi bitkiler, koku saçan bitkiler değildir.