Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Burgu

4 Şubat 2023

     Delik açıcı olan yivli ve keskin çelik alet. Türkçe burmak sözünün dayandığı Orta Çağ Türkçesindeki bur (=bükmek) sözcüğüne Türkçede yerine göre, nesne, özne ve eylem addı belirten -gu son ekinden türetilmiştir. Bu son ek -gü veya -gi şekliyle de kullanılmıştır. Farsça ve Ermenice burgu, Kürtçe bırğü, Arnavutça burgi, Makedonca burgiya.