Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Burs

8 Mart 2022

     Eğitim ve öğretim için bir öğrenciye devlet veya özel kurumlarca ödenen aylık. Fransızca bourse (burs: ‘para kesesi; öğrenci bursu’) sözünden. XVI. yüzyılda Fransızcada burse (=tüccarların buluşma yeri)  sözcüğüyle de bağlantılıdır. Aynı kökten Fransızca boursier (bursiyer: ‘burslu öğrenci’) sözü de kullanılıyor. Orta Çağ Latincesinde bursa (=çanta) aracılığıyla Eski Yunanca býrsa (=tabaklanmış, işlenmiş deri; meşin, kösele) kelimesine dayanmaktadır.