Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bürük

29 Ocak 2024

     Çarşaf, örtü, başa takılan beyaz örtü, peçe, duvak. Türkçe bürümek (=kaplamak, sarmak, örtmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu yüklem Orta Çağ Türkçesindeki bür (=büzmek) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı çağda ve aynı kökten Türkçede bürük (=sofra başı, şalvar uçkuru), bürme (=don, torba gibi şeylerin ağı), bürül (=buruşturulmak, bükülmek) ve bürün (=bürünmek) sözcükleri de kullanılmıştır.