Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Burun

10 Mart 2024

     BURUN (I)  Koklama organı. Orta Çağ Türkçesindeki bur (=koklamak, koku almak, kokmak) sözcüğüne nesne adı türeten -un ekiyle türetilmiştir. Kazakça ve Kırgızca murun, Başkırtça moron, Türkmence, Uygurca, Özbekçe ve Azerice burun, Tatarca borın.

     BURUN (II)  Deniz içine uzanan ince ve uzun kara parçası. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki burun (=öne doğru çıkıntı yapan yer) sözcüğünden. ‘Koklama organı’ karşılığındaki burun sözcüğüyle aynı köktendir.